Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Chirurgia

Prof. UJ. dr hab. med. Piotr Kołodziejczyk czytaj więcej »

Specjalista chirurg Pracuje I Katedrze Chirurgii Ogólnej i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest ekspertem ultrasonografii interwencyjnej oraz w zakresie leczenia nowotworów przewodu pokarmowego szczególnie wątroby, żołądka, jelita grubego i odbytnicy. Odbył liczne szkolenia w renomowanych ośrodkach zagranicznych m.in. w Japonii (Kyushu University) gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Jest autorem licznych artykułów naukowych (głównie w czasopismach zagranicznych), rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień naukowych na kongresach.
Jest aktywnym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP), Polskie Towarzystwo Ultrasonografii (PTU), European Sociaty of Surgery (ESS), European Association for Endoscopic Surgery (EAES), International Gastric Cancer Association (IGCA).

Jest uprzejmym, życzliwym lekarzem, troszczącym się o dobro pacjenta.

Dr med. Georges Kamtoh czytaj więcej »

Pracował w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie i w I Katedrze Chirurgii Ogólnej i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej. Posiada stopień doktora nauk medycznych – praca obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dyplom francuskiego uniwersytetu (Paryż XI) w zakresie chirurgii wątroby i dróg żółciowych (2008).

Odbył liczne szkolenia za granicą w zakresie chirurgii wątroby, dróg żółciowych i przeszczepów wątroby (m.in. trzymiesięczne w Centrum Chirurgii Wątroby i Dróg Żółciowych Szpitala Paul-Brousse w Villejuif – Paryż; miesięczne w Klinice Chirurgii Szpitala Henri Mondor w Créteil – Paryż). Bierze stale udział na międzynarodowych kongresach i szkoleniach o tematyce związanej z chirurgią onkologiczną przewodu pokarmowego i leczeniem przepuklin brzusznych.
Członek licznych stowarzyszeń polskich (m.in. Towarzystwo Chirurgów Polskich-TChP, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne- PTH, Polski Klub przepuklinowe) i zagranicznych (m.in. European Society of Surgery –ESS, International Hepato-Pancreato Biliary Association- IHPBA).
Posiada również certyfikat firmy Echosens na wykonywanie elastografii aparatem Fibroscan.

Jest rzeczowym lekarzem wykonującym swoje obowiązki z wielką pasją

Czym się zajmują?
Leczenie nowotworów przewodu pokarmowego:

 • żołądek (guzy, polipy), 
 • jelita (guzy, choroby zapalne z powikłaniami), 
 • trzustka (torbiele, guzy), 
 • nowotwory odbytnicy.

Chirurgia wątroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego:

 • Konsultacja chorych z przerzutami do wątroby nowotworów przewodu pokarmowego, narządu rodnego i innych narządów.
 • Konsultacja chorych z guzami pierwotnymi wątroby: rak wątrobowo-komórkowy, ogniskowy rozrost guzkowy (FNH), gruczolaki wątroby, rak dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych
 • Kwalifikacja chorych do procedur małoinwazyjnych jak np. termoablacja. Może ona być wykonywana przezskórnie lub drogą laparotomii.
 • Kwalifikacja chorych do różnego rodzaju resekcji wątroby (anatomiczne, nieanatomiczne, resekcje z rekonstrukcją naczyń i/lub dróg żółciowych)
 • Chirurgiczne leczenie guzów pierwotnie nieresekcyjnych z stosowaniem embolizacji żyły wrotnej.
 • Kwalifikacja do wykonywania procedur Radiologii interwencyjnej (w leczeniu powikłań marskości wątroby) takich jak chemioembolizacja, przezskórne przezwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS).
 • Kwalifikacja do biopsji zmian oraz stosowania różnych metod leczenia objawowego takich jak drenaż przezskórny dróg żółciowych.