Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Hepatologia

Dr Artur Lipczyński czytaj więcej »

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych. Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Infekcyjnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Jego głównym obszarem zainteresowań są choroby wątroby. Prowadzi terapeutyczne programy lekowe dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby B i C. Prowadzi również poradnię dla chorych z różnymi (niezakaźnymi) chorobami wątroby.

Pan Doktor jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, życzliwym.

Dr Jolanta Hojoł-Wróbel czytaj więcej »

Zastępca kierownika Wojewódzkiego Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii przy Szpitalu Jana Pawła II. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób wątroby.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Posiada certyfikat firmy Echosens na wykonywanie elastografii aparatem Fibroscan.

Lekarz z powołania, oddana pacjentowi.

Dr Alicja Kędzierska czytaj więcej »

Specjalista chorób Wewnętrznych, Specjalista II stopnia w zakresie chorób Zakaźnych

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku z wynikiem dobrym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w WSS im. L. Rydygiera w Krakowie (1996-2001) i w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych CM UJ (2006-2009) . Pracowała również na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala w Proszowicach gdzie pełniła funkcję Asystenta (2002-2004), Zastępcy Ordynatora (2004-2006). W 2011 roku ukończyła kurs z uzyskaniem Certyfikatu Ośrodka Medycyny Podróży. Zajmuje się zawodowo leczeniem chorób wątroby, zakaźnych i tropikalnych oraz udziela profesjonalnych porad w zakresie medycyny podróży.

Pani Doktor jest kompetentnym, rzetelnym lekarzem, która szczególnie ceni samodzielność w pracy zawodowej.

Czym się zajmują?

  • Wszystkie choroby wątroby nie wymagające leczenia operacyjnego.
  • Choroby infekcyjne: ostre i przewlekłe zapalenia wątroby (HBV, HCV, HAV), zapalenia wątroby o etiologii EBV, CMV.
  • Choroby genetyczne: choroba Wilsona, hemochromatoza.
  • Choroby autoimmunologiczne: autoimmunologiczne zapalenie wątroby.
  • Pierwotna marskość żółciowa (PBC)
  • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC).
  • Choroby związane z alkoholem i/lub otyłością: alkoholowa choroba wątroby (ALD), niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), marskość wątroby zapalenia wątroby o nieustalonej etiologii, diagnostyka różnicowa żółtaczki
  • Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych
  • We współpracy z chirurgiem i onkologiem leczenie guzów wątroby (w tym raka wątrobowo-komórkowego).