Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Wyższość FibroScan® nad innymi metodami elastografii wątroby

Wyższość FibroScan® nad innymi metodami elastografii wątroby

Fibroscan  vs  Elastografia (USG) wątroby

-          Aparat o nazwie FibroScan® został specjalnie skonstruowany i jest przeznaczony wyłącznie do badania wątroby.

-          Badanie metodą Fibroscan pozwala na jednoczasową ocenę stopnia włóknienia (tj. elastografia) oraz stłuszczenia wątroby.

-          U pacjentów w trakcie diagnostyki uszkodzenia wątroby – dzięki możliwości jednoczasowej oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby – badanie Fibroscan jest szczególnie przydatne w ustaleniu etiologii.

-          U chorych z marskością (niezależnie od etiologii) wynik badania pozwala określić stopień zaawansowania marskości, a zatem przewidzieć ryzyko występowania powikłań takich, jak: wodobrzusze, żylaki przełyku …

-          Badanie Fibroscan ma udowodnione zastosowanie w ocenie uszkodzenia wątroby nie tylko w przypadku wirusowego zapalenia wątroby, ale także w innych schorzeniach takich, jak: pierwotna marskość żółciowa (PBC), pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC), niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby (NAFLD, NASH), alkoholowe uszkodzenia wątroby (ALD, ASH), autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH).

-          Badanie Fibroscan nie jest metodą „ślepą”, albowiem lekarz wykonujący badania ma na ekranie jednowymiarowy obraz wątroby, pozwalający dokładnie określić obszar badania, wykluczając obecności innych struktur (takich jak: naczynia układu wrotnego, guz, torbiele, przewód pokarmowy itd.).

-          Wynik badania Fibroscan jest uzyskiwany po wykonaniu minimum 10 pomiarów, a niekiedy nawet po 15-20 pomiarach, a nie tylko – tak jak ma to miejsce w innych metodach – po 5 pomiarach.

-          Aparat FibroScan® automatycznie oblicza medianę poszczególnych pomiarów, a nie średnią tak, jak w innych metodach. Jest to o tyle istotne, iż średnia arytmetyczna nie jest tak odporna na przypadki odstające jak mediana.

-          W metodzie Fibroscan zostały wprowadzone inne czynniki pozwalające określić wiarygodność badania takie, jak: Success rate – odsetek udanych pomiarów, IQR*/med. – rozrzut między poszczególnymi pomiarami w procentach, uznany w licznych badaniach naukowych za najważniejszy czynnik świadczący o wiarygodności badania.

-          Badanie aparatem FibroScan® jest aktualnie jedyną metodą nieinwazyjnej oceny uszkodzenia wątroby, która została uznana w Polsce i na świecie za najbardziej wiarygodną. Badanie to zostało wprowadzone w większości krajów świata (Europa-2003, Chiny-2008, Kanada-2009, Brazylia-2010, Japonia-2011) a w ostatnim czasie we Stanach Zjednoczonych gdzie uzyskał akceptację Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA, April 5, 2013).